Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama

Popüler İçerikler

Salavat

Salavat, Salavat, peygamber Efendimiziz Hazreti Muhammed'i (S. A. V) anmak, O'na selam göndermektir. Bilindiği üzere Efendimiz (S. A. S) Hazretleri'nin adı anıldığında duyan her Müslüman'ın salavat getirmesi ihmal edilmez bir görevi unutulmaz bir vefa borcudur. Nitekim Kur'an'ı Kerim'de şöyle buyurulur; Hz. Peygamber için okunan ve Alla...

Salavat Nasıl Getirilir

Salavat nasıl getirilir, salavat peygamberimizi (S. A. V.) anmak, ona selam göndermek demektir. Peygamberimiz hadislerinde bu konuya değinmiştir. Demiştir ki; "Kabrimi bayram yerine çevireceğinize, bana salat ve selam ediniz. Çünkü siz nerede olursanız olun, salat ev selamınız bana ulaşacaktır. " Yine demiştir ki; "Bana günlerin en üstü...

Salavatlar ve Örnekleri

“Salavat” Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'i (Sav) anmak, O'na selam göndermektir. Aşağıda “salavat” örnekleri bulunmaktadır.Aleyhisselam Manası: Allah'ın selamı, onun üzerine olsun.Aleyhissalatu vesselam Manası: Allah'ın salatu selamı onun üzerine olsun.Sall...

Salaten Tüncina

Selaten Tüncina; bu duayı düzenli olarak okumayı alışkanlık haline getiren kişiler belalardan emin olur, kendine gelebilecek musibetlerden korunur, isteklerine daha çabuk kavuşur ve rızkı daha kolay ve bol olur.Selaten Tüncina Okunuşu"Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammed'in ve alâ âli seyyidinâ Muhamme...

Salavât-ı Semâniye

Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammed'in ve âlihi adede mâ halakte, Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammed'in ve âlihi mil'e mâ halakte, Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammed'in ve âlihi adede külli şey'in, Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammed'in ve âlihi mil'e külle şey'in, Allâhümme salli alâ seyyidinâ Mu...

Salavat-ı Fetih

Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ RESûLALLAH Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ HABiBALLAH Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ HALİLALLAH Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ SAFİYYALLAH Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ NECİYYALLAH Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ HAYRE HALKİLLAH Essalâtü vesselâmü aleyke ...

Salavatı Tefriciye

Selati Tefriciye Arapça Okunuşu“Allâhümme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ Seyyidinâ Muhammed'inillezî tenhallü bihil ukadü ve tenfericu bihil-kürebü ve tukdâ bihil-havâicu ve tünâlü bihir-reğâibü ve hüsnül-havâtimi ve yustaskal ğamâmu bivechihil Kerîm ve alâ âlihî ve sahbihi fî külli lem...

Salavatı Kübra

Salavatı Kübra, okunmasında çeşitli faydaları olan ve kişilere huzuru aralayan bir duadır. Her kim bu duayı bırakmadan düzenli olarak okursa Allah ona çeşitli ikramlarda bulunacaktır. Pek çok salavat çeşidi var, ancak aralarında bulunan en büyük salavat, salavat-ı Kübra'dır.Salâvatı Kübra duasının okunmasındaki hikmetl...

Salavat Getirmek

Salavat getirmek, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'i (Sav) anmak ve O'na selam göndermektir. Peygamberimiz üzerime salavat getirirseniz, Allah da (C. C) sizin üzerinize salavat getirir demiştir. Allah'ın Resulüne salavat getirmek, en bereketli, en faziletli olan, saadeti dareyn için en faydalı ibadetler arasındadır. Hakkıyla yapıldı...

Salavat Nedir

Salavat nedir, Hz. Muhammed'e ve onun soyundan gelenlere saygı bildirmek için okunan duadır. Kur'an'da Allah ve meleklerin Hz. Muhammed'e salavat okuduğu belirtilerek, inanan kişilerin de ona salavat ve selam okumaları öğütlenir. Bu nedenle Müslümanlar namaz içinde tahiyata oturunca, namazdan sonraki dualarda, çeşitli nedenlerle yapılan...

Salavat Anlamı

Salavat anlamı; Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'i anmak O'na selam göndermektir.Salavat Örnekleri Nelerdir?Aleyhisselam:Manası: Allah'ın selamı, onun üzerinde olsun anlamına gelir.Aleyhissalatu vesselam:Manası: Allah'ın salatu selamı onun üzerinde o...

Salavatı Mecule

Salavatı Mecule, Yüce Allah'ın bana sırrını bildirdiği salavatın adına "Salat-ı Mec'ule" denilir. Bu salavat her türlü olmazı olur hale getirmek, çözülmez düğümü çözmek için okunur. Bu salavatı okuyan kimseye cennette verilecek alanın binlerce köşesinden her bir köşesinde bin çadır, her çadırda, bir tane hizmet eden huri gılman cennet ehline...

Salatı Nariye

Salatı Nariye, Salat-ı Nariye'nin bir adı da Salat-ı tefriciyyedir. Salat-ı nariye de büyük salevatlardandır. Salevat maksadıyla okunabildiği gibi sıkıntılı zamanlarda da hatmi yapılabir. Her gün Peygamber Efendimize çokça salevat okumalıdır. Bilhassa salat-ı münciye, salat-ı nariye ve salat-ı fethiyye'ye devam edilmelidir. Herhangi...

Salatu Selam

Salatu Selam, Salat, zikir demektir. Kur'an da namaz salat olarak geçer. Aynı sözlerin tekrarıdır. Selam, güvenilir olduğunu, kendisinden karşıdakine zarar gelmeyeceğini belirten sözdür. Ayrıca selamete çıkaran anlamıyla Allah'ın sıfatlarındandır. Salatu Selam, Peygamber efendimiz (S. A. V) verdiğimiz selamdır ki ahirette bizi hemen tan...

Salavatı Şerife

Salavatı Şerife, Salavat-ı Şerife'nin Manası, "Allah'ım ! Efendimiz Muhammed'e, Ailesine ve Ashabına hayırlar ihsan eyle ve onlara huzur (Esenlik-güvenlik-sağlık vs) ver. " demektir. Yüz yirmi bin salavat-ı şerife gücünde olduğu mana aleminde Peygamberimiz (S. A. V) tarafından bildirilmiştir. Eski zamanda Kutbül Aktab Ahmed Ticani hazretleri...

Salavatı Fatih

Salavatı Fatih, Eski zamanda Kutbül Aktab Ahmed Ticani hazretleri, yakaza halinde bu salavatın faziletini Hazreti Resulüllah'a sorar. "Bir kimse salavat-ı fatihi bir defa okursa zamanın başından salavat getirenin okuduğu zamana kadar ins ü cinin ve meleklerinin getirdiği salavata denk sevap kazanır. Günahları da bağışlanır. " buyurmuşla...

Arapça Salavat

Arapça Salavat: Salavat okuma Hz. Peygamberi (S. A. S) överek, ona karşı sevgi, hürmet ve bağlılığın en güzel ifade eder. Salavatlar genellikle Arapça olarak okunur, yazı dilinde de Latin alfabesi ile de Türkçe okunur. Çok değişik Arapça Salavat örnekleri bulunur. Salavat okumak İsteyen bunlardan herhangi birini okuyabilir. En ...

Büyük Salavatlar

Büyük Salavatlar, çok önemli zikirlerin belirli bir kısmını oluşturan, dinimizde insanoğlunun işlediği amellerin en üstünü olarak görülen, peygamber efendimizi anma ve hatırlama durumudur. Büyük salavatların her birinde ayrı ayrı pek çok hikmet vardır. Bu durumu peygamber efendimiz (S. A. V.) şu şekilde açıklamıştır:Kıyam...

Cuma Günü Salavat

Cuma Günü Salavat, Cenabı Allah şöyle buyuruyor: Şüphesiz ki, Allah ve melekleri Peygambere çok salavat getirirler. Ey müminler! Sizde ona salavat getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin. (El-Ahzab/56)Cenabı Allah ve sayılarını kendisinden başkasını bilmediği melekleri, Peygamber (Sav) Efendimize devamlı...

Salavatın Fazileti

Salavatın fazileti, Salâvat, bizler yani Müslümanlar için tartışılmaz çok önemlidir. Adeta biz Müslümanların rehberidir. Allah'ın emirlerine ve peygamber efendimize yaklaşmayın daha yakın olmanın bazı yolları vardır bu yollardan en önemlilerinden biri de salavatdır. Salâvat çekmek birçok dertten ve yasadan kurtulup refah ve huzur bulmanızı s...

Salavat Tefriciye

Salavat Tefriciye, bu salavatı okuyan kimsenin Allah bütün işlerini kolaylaştırır. Gönül sıkıntıları olmaz. İşleri yolunda gider. Kederi, gamı ve sıkıntıları kendiliğinden ortadan kalkar. Geçim darlığı çeken kimselerin kazancına bereket gelir, rızkı bollaşır ve geçim darlığı çekmez. Bütün duaları kabul olur. Bu salavatı 5,7,11,21 ya da 41 ke...

Salavat Okunuşu

Salavat okunuşu, Salavat, peygamberimiz (Sav)'e getirilen, bir rahmet, tezkiye, dua ve salatı selamdır. Allah cc. De kendisinin ve melekleriyle birlikte, peygamberimiz Hz. Muhammed'e, salavat getirdiğini söylemiştir. Allah kendisinin yaptığı bir şeyi, bizim de yapmamızı istiyor. Kur'an dada bu konuyla ilgili Azhab suresinde (33./56.) ayetler...

Salavat Nasıl Çekilir

Salavat nasıl çekilir: Hepimizin bildiği gibi salavat çekmek ve salavat getirmek Peygamber efendimizin s, a. V, e ve onun soyundan gelenlere selam ifade eden dualardır. Onlar hakkında iyi dualar etmektir.Salavat nasıl çekilir: En kısa olarak, Allahümme salli ala Muhammed, demektir ve ya, Allahumme salli ...

Salavat Duaları

Salavat Duaları, Ey bütün iman edenler, "Allahümme salli" Kur'an'ı Kerimde Allah ile melekleri şüphesiz ki, Peygamber Efendimiz (SAV) salat ediyorlar. İman edenler sizde Peygamber Efendimize salavat getirin ve tam teslimiyet ile ona selam verin. Kendinizi Peygamberimizin rehberliğine teslim ediniz, buyrulmuştur. Bazı din alimleri Peyg...

Salavat Çeşitleri

Salavat Çeşitleri, Salavat, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (Sav) devamlı anmak ve ona selam göndermektir. Aşağıda salavat çeşitleri bulunmaktadır. Salavat tezkiye ve tebrik sevgili Peygamberimiz (Sav)'a yapılan rahmet, dua ve istiğfar gibi anlamlara gelen bir terimdir. Salavat belirli vakitlerde Yüce kitabımız olan Kur'an'ı...

Fatih Salavatı

Fatih Salavatı, Kutbül Aktab Ahmed Ticani Hz. Bu salavatın faziletini Hazreti Resulullah'a sorar. "Bir kimse salavatı fatihi bir defa okusa, zamanın başından bu salavatı getirenin okumuş olduğu zamana dek insü cinnin ve meleklerinin getirdiği salavata eşit sevaba nail olur. Günahı da af olur. " buyurdular. Gece uyumadan önce on bir defa okur...

Faziletli Salavatlar

Faziletli Salavatlar, en önemli olan zikirler salavatlardır. Devamlı olarak salavat getirmek gerekir, çünkü salavat insanlarının amelinin en üstüdür. Birden fazla salavatlar vardır. Salavat özellikle Peygamber Efendimiz (SAV) anmak ve ona her daim selam göndermek için pek çok faziletli olan salavatlar vardır. Her zaman salavat getirileb...

Salavatı Azam

Salavatı Azam, (Büyük salavat anlamına gelir.) Şeyh Muhammed el arifi ve el imam es seyyid muhammed takiyüddin Hz. Tarafından; Şeyh Yusuf Bin İsmail'in eserinde (Saadetül dara) isimli kitapta yazılıdır.Salavatı Azam, Bismillahirrahmanirrahiym, Allahümme inni es'elüke bismikel a'zamil mektubi min nuri vechikel a'lel...

Salavatı Azimiyye

Salavatı Azimiyye; Seyyid Ahmed Bin İdris tarafından namazlardaki her farz namazından sonra okunan bir salavattır. Din büyüklerinden olan Veliyyullah, Hızır Aleyhisselamdan öğrenmiş ve tüm farz namazlarının arkasından bu salavatı okumaya başlamıştır. Salavatın okunma amacı ise okuyan kişiye Allah'ın onun tarafından istenen maneviyatları verm...

Salavat Şerif

Salavat Şerif, Salavat Peygamber efendimizi anmak ve ona selam göndermektir. Peygamber efendimizin bir hadisinde şöyle; (İnsanların en cimrisi, ismim anıldığında bana salavat getirmeyendir.) diye buyurmuştur. Biz bu hadisi şerifi, okuyup, duyup da daha hala nasıl olur da ona, yani peygamberimize salavatı şerif getirmeyi erteleriz. Hadi şimdi...

Cuma Salavatları

Cuma Salavatları, cuma günü okunacak en önemli dualardan biri salâvat çekmektir. Cuma günü Müslümanlar bayramı olan bu günde çekilmesi çok büyük cevaplar kazandıran Salavatları vardır. Cuma günü Peygamber efendimize salâvat getirmek gerekir. En büyük cevaplardan biri budur. Peki cuma günleri hangi Salavatları çekilmelidir.Sa...

7 Salavat

1. Bi Adedi Elf Salavatı Allahümme salli ala seyyidina muhammedin bi adedi elfi enfasıl mahlükat ve salli ala seyyidina Muhammed'in bi adedi eş'aaril mevcudat ve salli ala seyyidina Muhammed'in bi adedi sevakinil erdı vessemavat ve salli ala seyyidina Muhammed'in bi adedi hurufil levhı ved-deavat ve salli ala se...

Salavat ve Anlamı

Salavat ve anlamı, Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed. Salavat, salat kelimesinin çoğuludur, salat dua demektir. Peygamber efendimiz için yapılan dualara salavat getirmek denir. Kur'an'ı kerim de (Allah ve melekleri Resule salat ediyor. Ey iman edenler sizde salat edin) buyruluyor. Peygamber efendimiz bir hadisi şerifte ba...

Salavat Çekmek

Salâvat Çekmek; Salât kelimesi sözlükte "dua, rahmet, tanzim" gibi anlamlara gelir. Çoğulu ise Salâvattır. Hz. Muhammed Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in manevi şahsiyetini selamlama anlamındadır. "Aleyhi's-sâlatü ve's-selâm" veya "sallallahu aleyhi ve sellem" bilinen en kısa salavatlardır. Bu şekilde dua etmeye Salâvat...

Kısa Salavat

Kısa Salavat; Resulullah Efendimiz (S. A. V.)'e selam göndermek ve O'nu anmaya salâvat çekmek denir. Salâvat çekmek, Azhap Suresi 56. Ayette mealen; " Allah ve melekleri Nebi'ye çokça salât ederler. Ey müminler! Siz de O'na çokça salât getirin ve tam bir teslimiyetle selâm verin. " buyurulmasıyla tüm Müslüma...

Peygamberimize Salavat

Peygamberimize Salavat; Resulullah Efendimiz (S. A. V.)'e Salâvat getirmek bilindiği üzere her Müslümana, Azhap Suresi 56. Ayetinde buyurulmasıyla farzdır. Ayrıca, bizzat Hadis-i şeriflerde de Habibullah Efendimiz Aleyhisselam kendisine Salâvat getirmenin önemini Müslümanlara bildirmiştir. Zaten Alemlerin, O'nun (S. A. V) ...

1000 Salavat

1000 Salâvat; Salâvat, Resulullah Efendimiz Sallâllahu Aleyhi ve Sellem'e selam göndermek ve dua etmektir. Şu bir gerçektir ki, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Salâvat getirmek biz Müslümanların ömür boyu mükellef olduğu hasbi (Karşılık beklemeden, gönüllü olarak yapılan) bir görevdir. Kur'an'ı Kerim'de Azhab Suresi 56. Ayette ve r...

Ala Rasulina Salavat

Alâ Rasûlina Salavat; anlam itibari ile "Rasûlullâh üzerine salavât getirin" anlamına gelen Alâ Rasûlina Salavat, farz namazlardan sonra, namazın en sonunda tesbihata geçmeden önce cemaatte müezzin tarafından söylenir. Tesbihata geçildiğinin habercisi gibidir. Duayı öncesinde ve sonrasında, Rasûlullâh Efendimiz Hz. Muhammed'e (S....

Salavat-ı Şemsiyye

Salavat-ı Şemsiyye,  Peygamber efendimiz Aleyhisselam a salâvat getirmek çok sevap aynı zamanda da bize çok faydası vardır. Peygamberimize salâvat getirmek Allah'ın emridir. Aynı zamanda salavat getirmek duaların kabulüne vesile olur. Bu yüzden bolca salavat getirmemiz gerekir. Farklı güzelliklere vesile olan birçok salavat vardır. Bunl...

Salatı Künhiyye

Salat-ı Künhiyye,  Peygamber efendimiz salât getirmek Allah'ın emridir. Salât getirdiğimiz zaman çok sevap kazanırız. Aynı zamanda duaların kabulüne vesile olduğu gibi hayatımıza da çokça faydası vardır. Salâtların pek çok çeşidi vardır. Bunların en kıymetlilerinden biri Salât-ı Künhiyyedir. Bu salatta geçen "künhü" kelimesi sözlükte öz...

Salat-ı Meşişiyye

Salât-ı Meşişiyye,  Hz. Muhammed (S. A. V) e Salat getirmenin çok yararı vardır. Peygamber (As) Allah (C. C)  tarafından verilen Makam-ı Mahmut'a sahip olacaktır. O makam öyle yüce bir makamdır ki ahirette Peygamberimiz S. A. V in şefaat yetkisi olacaktır. Bu şefaate layık olabilmek için bol bol  salavat getirmemiz gerekm...

Salavat-ı Künhiye

Salavat-ı Künhiyye Rabbimiz Teâlâ  Ahzap 56'ıncı ayeti kerimesinde mealen "Allah ve melekleri, Peygamber'e çok salevât getirirler. Ey müminler! Siz de ona salevât getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin. " buyurarak bizlere Peygamberimiz için çokça salavat getirmemizi emretmiştir.  Peygamber e...

 

Cuma Salavatları
Salavat Şerif
Salavatı Azimiyye
Salavatı Azam
Faziletli Salavatlar
Fatih Salavatı
Salavat Çeşitleri
Salavat Duaları
Salavat Nasıl Çekilir
Salavat Okunuşu
Salavat Tefriciye
Salavatın Fazileti
Cuma Günü Salavat
Büyük Salavatlar
Arapça Salavat
Salavatı Fatih
Salavatı Şerife
Salatu Selam
Salatı Nariye
Salavatı Mecule
Salavat Anlamı
Salavat Nedir
Salavat Getirmek
Salavatı Kübra
Salavatı Tefriciye
Salavat-ı Fetih
Salavât-ı Semâniye
Salaten Tüncina
Salavatlar ve Örnekleri
Salavat Nasıl Getirilir
Popüler İçerik
Salavat-ı Fetih
Salavat-ı Fetih
Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ RESûLALLAH Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ HABiBALLAH Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ HALİLALLAH Essalâtü vesselâmü al...
Salavât-ı Semâniye
Salavât-ı Semâniye
Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi adede mâ halakte, Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi mil'e mâ halakte, Al...
Salaten Tüncina
Salaten Tüncina
Selaten Tüncina; Bu duayı düzenli olarak okumayı alışkanlık haline getiren kişiler belalardan emin olur, kendine gelebilecek musibetlerden korun...
Salavatlar ve Örnekleri
Salavatlar ve Örnekleri
“Salavat” Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’i (sav) anmak, O’na selam göndermektir. Aşağıda “salavat” örnekleri bulunmaktadır. Aleyhisselam ...
Salavat Nasıl Getirilir
Salavat Nasıl Getirilir
Salavat nasıl getirilir, salavat peygamberimizi (s.a.v.) anmak, ona selam göndermek demektir. Peygamberimiz hadislerinde bu konuya değinmiştir. Demişt...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Salavat-ı Fetih
Salavât-ı Semâniye
Salaten Tüncina
Salavatlar ve Örnekleri
Salavat Nasıl Getirilir
Efendimize 1000 Salavat Getirmek İsteyen Biri
Dua
Adak
Türkçe Salavat Selam Getirmek
Hakkımızda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Efendimize 1000 Salavat Getirmek İsteyen Biri
Dua
Adak
Türkçe Salavat Selam Getirmek
Yardım Sayfaları
Hakkımızda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ocak - 2024