Salavat

Salavat, Salavat, peygamber Efendimiziz Hazreti Muhammed'i (S.A.V) anmak, O'na selam göndermektir. Bilindiği üzere Efendimiz (S.A.S) Hazretleri'nin adı anıldığında duyan her Müslüman'ın salavat getirmesi ihmal edilmez bir görevi unutulmaz bir vefa borcudur. Nitekim Kur'an'ı Kerim'de şöyle buyurulur; Hz. Peygamber için okunan ve Allah'ın rahmet ve selamının O'nun üzerine olması dileğini dile getiren dualara denir.

Salavat, salat kelimesinin çoğuludur ve genellikle "Allahümme salli" diye başlar. Kur'an'da "Allah ve melekleri şüphesiz Peygambere salat ediyorlar. (O halde) ey iman etmiş olanlar, siz de onu kutsayın (salavat getirin) ve tam bir teslimiyetle selam verin (kendinizi O'nun rehberliğine teslim edin"

Salavat-ı Rahmeti, Peygamber'e Allah'ın salat etmesi rahmet etmek, meleklerin ve bizim salat etmemiz de onun için rahmet duası etmek anlamına gelir. Onun rahmetine erişmesi ise ümmeti olarak bizim rahmete erişmemiz demektir. Çünkü hayatı boyunca görüldüğü gibi onun bütün kaygısı ümmetinden ibarettir. Bir gece sabaha kadar ümmeti için Rabbine yakardıktan sonra Allah ona Cebrail ile "Biz seni ümmetin hakkında hoşnut edeceğiz ve asla üzmeyeceğiz" şeklinde haber göndermiştir. Ayet de ona "Övülmüş Makam" adıyla şefaat makamının verileceği müjdelenmiştir ki, bu durum bizi Allah'ın Resulü ile çok yakın ve sıcak bir ilişki içinde bulunmaya davet etmektedir. İşte salavat onunla bizim aramızda bu sıcak ilişkiyi kuran devam ettiren ve pekiştiren en önemli bir vasıtadır.

Salavat Örnekleri Arapça ve Türkçe Anlamı

 • Aleyhissalatu vesselam, Allah'ın salatu selamı onun üzerine olsun.
 • SallAllahu aleyhi ve sellem, Allah'u Teala, Ona salatu selam etsin.
 • Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed, Allahım! (peygamberimiz) Hz. Muhammed'e ve aline (evladu iyaline) rahmet eyle.
 • Allahümme salli ala seyyidina muhammedin ve ala ali seyyidina muhammed, Allahım! Efendimiz, mihmandarımız, rehberimiz Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V)'e, ailesi ve ashabına rahmet eyle ve bereketler ihsan eyle.
 • Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim, Ey Allahım! Efendimiz, büyüğümüz Muhammed'e, evladu iyaline, ashabına salatu selam eyle. (Rahmet et, selametlik ver.)
 • Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilhul'muk'adel'mukarrabe indeke yevmel'kıyameti, Ey Allahım! Hz. Muhammed'e Salatu selam et, ve onu kıyamet gününde sana yakın bir yere (makam-ı Mahmut'a) indir.
 • Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil'kulubi ve devaiha ve afiyetil, abdani ve şifaiha ve nuril'ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve sellim, Ey Allahım! kalplerin doktoru ve devası, vücutların şifası, gözlerin nuru ve ziyası olan Muhammed'e (S.A.V) aline ve ashabına salatu selam eyle.
 • Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed bi'adedi ilmike, Ey Allahım! efendimiz Hz. Muhammedin (S.A.V) aline nihayetsiz olan ilminin adedince salatu selam ve bereketler ihsan eyle.
 • Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin mahtelefel-melevani ve teakabel-asarani ve kerraral-cedidani vestekbelel-ferkadani ve belliğ ruhahu ve ervaha ehl-i beytihi minnat-tahiyyete vesselame verham ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim teslimen kesiran kesira, Allah'ım melevan, asaran, cedidan ve ferkadan yıldızları devam ettiği müddetçe Efendimiz Muhammed'e (S.A.V) salat ve selam eyle. O'nun ve ehl-i beytinin ruhuna bizden saygı ve selam ulaştır.
 • Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammedin ve Ademe Nuhin ve İbrahime ve Musa ve İsa ve ma beynehum minen'nebiyyine vel'murselin. Salevatullahi ve selamu ve selamuhu aleyhim ecmain, Allahım! Hz. Muhammed'e (S.A.V) Hz. Adem, Hz. Nuh, Hz. İbrahim,Hz. İsa (A.S.V) ve bunların arasında (gelmiş geçmiş bütün) peygamberlere rahmet ihsan eyle.
 • Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin abdike ve Resulike ve alel'muminine vel'muslimine vel'muslimati, Allahım! kulun ve Resulün Hz. Muhammed'e salat (Rahmet) et. Mümin olan erkek ve kadınlara, Müslüman olan erkek ve kadınlara da merhamet eyle.
 • Allahümme salli ala Ruhi seyyidina Muhammedin fil'ervahi ve salli ala cesedi seyyidina Muhammedin fil'ecsadi ve salli ala kabri seyyidina Muhammedin filkuburi. Allahümme belliğ minni tehiyyeten ve selama, Ey Allahım! Ruhlar içinde sevgili peygamberimiz Hz. Muhammedin ruhuna, cesedler içinde Hz. Muhammedin (A.S.V) cesedine, kabirler içinde Hz. Muhammedin (A.S.V) kabrine salatu selam eyle. Allahım, benim selamımı sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed (A.S.V)'in aziz ruhuna vasıl eyle (ulaştır).
 • Allahümme salli ala Muhammedin ve ezvacihi ve zurriyetihi kema salleyte ala ibrahime, ve barik ala Muhammedin ve ezvacihi ve zurriyetihi kema barekte ala İbrahime inneke hamidun mecid, Ey Allahım! Hz. Muhammed'e zevcelerine ve soyuna rahmet et. Hz. İbrahim'e rahmet ettiğin gibi Hz. Muhammed'e, zevcelerine ve soyundan gelenlere bereket ver. Hz. İbrahim'e bereket verdiğin gibi. Gerçek ki, Sen, Hamidsin (Öğülmüş yalnız sensin) Mecidsin (şan ve şeref sahibisin).

Salavatı Faydaları ve Fazileti Efendimiz Aleyhisselam buyurdular ki;

 • Bana en yakın olanlar, üzerime çok salavat getirenler olacaktır.
 • Üzerime salavat getirirseniz Allah (C.C) sizin üzerine salavat getirir.
 • Bana salavat getirin. Nerede olursanız olun salavatınız bana ulaşır.
 • Allah Teala (C.C) buyurdu; "Bir defa salavat getirene Ben ve meleklerim on defa salavat getiririz."
 • Cuma günü ve geceleri üzerime (100) defa salavat getirenin Allah Teala (C.C) otuzu dünyaya, yetmişi ahirete ait olmak üzere yüz hacetini kabul eder.
 • Dua ile sema arasında bir engel vardır. Üzerime salavat getirilince engel açılır, dua yerine ulaşır.
 • Sünnetimi ihya eden, üzerime salavat getiren, darda kalanlara yardımda bulunanlar kıyamet gününde arşın gölgesinde olacaklardır.
 • Sırat üzerinde kalmış, hurma yaprağı gibi tirtir titreyen bir adam gördüm. O anda üzerime getirdiği salavat geldi. Elinden tuttuğu gibi Sırat'tan geçirdi,
 • Meclislerinizi salavat ile süsleyiniz.
 • Kıyamet günü büyük ecir almak isteyen, üzerime salavat getirsin.
 • Cuma günü üzerime (80) kere salavat getirenin seksen senelik günahı affolunur.
 • Üzerime salavat getirilmeden yapılan hiç bir dua kabul olunmaz.
 • Karşılaşan iki mü'min salavat getirerek musafaha ederlerse, geçmiş ve gelecek günahları bağışlanır.
 • Üzerime bir günde (1000) defa salavat getiren kimseye cennetteki makamı, gösterilmedikçe ölmez.
 • Cuma günü üzerime (100) defa salavat-i şerife getiren kimse kıyamette öyle bir nur ile gelecek ki, eğer o nur bütün mahşer ehline taksim edilse hepsine yeterdi.
 • Ömrünü boş yere heba eden kişinin kaybettiği zamanın telafi etmesi için salavat-i şerife ile meşgul olmalıdır. Eğer bütün Ömrünü ibadetle geçirmiş olsan, sonra bir defa salavat-i şerife getirsen, getirdiğin salavat bütün ibadetlerinden daha ağır gelirdi. Çünkü sen kendi nispetinde salavat getirmektesin.
 • Allah Teala da (C.C) Rububiyyeti hesabıyla senin bir salavatına karşılık sana on salavat getirmektedir. Yani Allah Teala (C.C) sana on defa rahmet nazarıyla bakmaktadır.
 • Allah Teala'nın (C.C) kuluna nazar-i rahmeti; insin, cinnin ibadetinden daha hayırlıdır. Çünkü Allah (C.C) bir kuluna rahmeti ile nazar edince o kul azaba duçar olmaz.
 • Allah Teala (C.C) perşembe günü ikindi vakti, melekleri salavat-i şerife getirenlerin ismini yazmak için yeryüzüne gönderir. Cuma günü ve gecesi salavat getirmeyi ihmal etmemelidir.
 • Salavat-i şerife dünya ve ahirette insanın derecesini yüceltir. Onu büyük bir sahibi kılar. Kazancı en bol bir ticaret kaynağıdır.

Salavat Yorumları

şifre Kırmızı sayıyı girin

67 Yorum Yapılmış "Salavat"
Rabbim İki Cihanda Selat Selam Getirdiğimiz Allah Resulu S.a.v Efendimize Komşu Eyleye Amin.
Cevdet Sevim . 2017-08-27 / 4,5
CEVAP YAZ
Şüphesiz Allah Ve Melekleri Peygamber’e Salât Ediyorlar. Ey İman Edenler Siz De Ona Salât Edin, Selâm Edin. ahzab Suresi 56. Ayet Meali
Vesile Özdalkıran . 2017-01-06 / 4,5
CEVAP YAZ
Ey Allahım Gönderdiğin Peygamberlere 999 Milliniyon Asırda Asırlarındada Her Birinde Her Senede Senelerindede Her Birinde Her Mevsimde Mevsimlerindede Her Birinde Her Ayda Aylarındada Her Birinde Her Haftada Haftalarındada Her Birinde Her Günde Günlerindede Her Birinde Her Gecede Ve Gündüzde Gecelerindede Ve Gün- Düzlerindede Her Birinde Her Saatte Saatlarindede Her Birinde Her Dakikada Dakikalarındada Her Birinde Her Saniyede Saniyelerindede Her Birinde Her Salisede 999 Milliniyon Aleminde Alemlerindede Her Birinde 999 Milliniyon Mahlukunda Mahluklarındada Her Birinde 999 Milliniyon Bedeninde Bedenlerindede Her Birinde 999 Milliniyon Başında Başlarındada Her Birinde 999 Milliniyon Yüzünde Yüzlerindede Her Birinde 999 Milliniyon Ağzında Ağızlarındada Her Birinde 999 Milliniyon Dilinde Ebede Kadar Zikredebilecekleri Topyekun Miktarınca Ve Zatının Mülkünün Devamı Süresince Salat Ve Selam Ediver ...
Davut Ekşi . 2016-12-28 / 4,5
CEVAP YAZ
Allahümme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed
Kemal . 2016-12-16 / 4,5
CEVAP YAZ
Allahümme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed
Murat Karaman . 2016-08-06 / 4,5
CEVAP YAZ
Allahümme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed
Mehmet Görgün . 2016-06-01 / 4,5
CEVAP YAZ
Ben Kısaca : Allahümme Salli Alâ Muhammed Diyorum Acaba Olurmi
İmanlı Girl &128516; . 2016-05-26 / 4,5
CEVAP YAZ
Allahümme Salli Ala Seyyidine Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidine Muhammed.
Tuncay01 . 2016-03-30 / 4,5
CEVAP YAZ
Allahümme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. allahümme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed allahümme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed allahümme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed allahümme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed allahümme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed
İsmail . 2016-03-24 / 4,5
CEVAP YAZ
Bu Duaları Okuyan Hocanın İsmi Nedir Cok Guzel Okuyor Ya Huzur Verıyor . Rabbim Okuması İçin Vermiş Resmen Sesi
Aşkın . 2016-03-19 / 4,5
CEVAP YAZ
Allahümme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahümme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed Allahümme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed Allahümme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed Allahümme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed Allahümme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed
Apkformod . 2016-03-13 / 4,5
CEVAP YAZ
Efendimiz Buyurdular Ki Üzerime Salavat Getirirseniz Allah C.c Sizin Üzerine Salavat Getirir...
Tuba . 2015-08-15 / 4,5
CEVAP YAZ
Salavatın Faydaları Ve Faziletleri Üzerinde Bir Çelişki Yokmudur?
Osman . 2015-08-10 / 4,5
CEVAP YAZ
Allahümme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Muhammed
B . 2015-07-03 / 4,5
CEVAP YAZ
Allahım Hz Muhamede Cennet Ehlini Cennette Alıp Verdikleri Kasdar Salat Ve Selam Eyle Amin
A Sait Önal . 2015-06-12 / 4,5
CEVAP YAZ
Allahümme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed
S . 2015-05-16 / 4,5
CEVAP YAZ
Allah (C.c) Ve Efendimiz Hazreti Muhammed (Sav)e Ne Kadar Dua Etsek Az. Onların Yüceligini Ve Biz Ümmetlerine Olan Sevgisini,sefkatini Gördükten Sonra. Binlerce Kez Hamd Olsun. Herkese Hayırlı Cumalar.
Ayna . 2015-05-08 / 4,5
CEVAP YAZ
Açıklamalar Ço Güzel Ve Bilgilendirici.daha Çok Kişinin Okuması Dileğiyle.
Uğur . 2015-04-17 / 4,5
CEVAP YAZ
Ana Sayfadaki Viva Reklamı Bu Site İçin Hiç De Şık Değil
Aa . 2015-04-15 / 4,5
CEVAP YAZ
Çok Güzel Bir Site Hazırlamışsınız Allah Vesile Olan Ve Emeği Geçen Herkesden Razı Olsun.kutlu Doğum Haftası İçin Hazırlamaya Çalıştığım Broşür İçin Yazdıklarınızın Çok Faydası Oldu. Bu Siteye Benzer Yasin-i Şerifi Anlatan Siteye Girdim Yasini Okudum Fakat Oraya Yorum Yazamadım. Hiçbir Şekilde Yorum Yazılmıyor. Yazı Karakterleri Değişiyor, Bastığım Harfin Yerine Başka Bir Harf Çıkıyor, Bu Sitelerle İlgilenen Kişilere Kısa Bir Not Bilginiz Olsun. Allah Hepinizden Razı Olsun.
Nurdane Usturumcalı . 2015-04-07 / 4,5
CEVAP YAZ
Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed
İnan . 2015-04-04 / 4,5
CEVAP YAZ
Allahümme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Nuriz Zati Ve Sırrış Şerri Fi Cemiıl Esmai Vessıfati Ve Ala Alihi Ve Sahbihi Ve Sellim. türkçe Anlamı Nedir
Turan . 2015-02-24 / 4,5
CEVAP YAZ
Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed.
Serkan . 2015-02-11 / 4,5
CEVAP YAZ
Peyganmer Efendimiz Muhammed İn Adı Anıldığında allahümmesallialaseyidina Muhammed Deriz.
Burak . 2015-01-02 / 4,5
CEVAP YAZ
Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed
Mıhrıban Ipek Tangaloglu . 2014-12-23 / 4,5
CEVAP YAZ
Ahmet Kardes Delalul Hayrat Kitabi Var Onu Al Oku Semerkand İletisim Merkezlerinde Satiliyor.
Nurullah . 2014-08-08 / 4,5
CEVAP YAZ
Sn. Yetkili Siteniz Gerçekten Güzel Harika. Yanlız Sizden Bir İstirhamım Olacak. Ben Yaklaşık 3 Yıldan Beri Yayın Evlerini Kitap Evlerini Gezdim Sordum Soruşturdum. Salavatlara Ait Kapsamlı Bir Kitap Bulamadım. Örn: Salavat Adı, Arapça Yazılışı, Okunuşu, Anlamı Ve Faziletlerini Ayrı Ayrı Detaylı Gösteren. Aynı Sitenizdeki Gibi Salavatın Anlamı Nasıl Okunması Gerektiği Faziletlerinin Dahada Kapsamlı Detaylı Olarak Anlatan Bir Kitap Yokmu Sürekli Yanımızda Taşıyıp Okuyacağımız Yada Bunları Telefonda Yada Taplette Okuyacağımız Bir Proğram Hatta Dijital Ortamdaki Proğramda Çekilen Salavatların Takibi Gib. Son 1 Yıldır Pek Araştıramıyorum Ama Lütfen Bana Ve Tüm Mümin Kardeşlerime Bu Konuda Yol Gösterirmisiniz.
Ahmet . 2014-07-24 / 4,5
CEVAP YAZ
Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed
Helin . 2014-07-19 / 4,5
CEVAP YAZ
Selamün Aleyküm Allahümme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed.peygamber Efendimiz (Sav) İsmi Anılınca Salavat Getirmek Gerekiyor.ben De Bu Konunun Çok Uygulanmadığı Bir Duruma Dikkat Çekmek İstiyorum.birincisi Hutbelerde Dualarda İsmi Okununca Sanırım, Bir De Ezan Okunurken Ve Gamet Getirilirken İkişer Kez İsmi Geçmesine Rağmen Salavat Getirme Alışkanlığı Yok Salavat Getirmenin Yerinde Ve Çok Güzel Olacağını Bu Durumlarda Da Yaygınlaşması Gerektiğini Düşünüyorum.tüm Kardeşlerime Sevgi Ve Saygılarımı Sunuyorum.
Mesut . 2014-05-28 / 4,5
CEVAP YAZ
Allahümme Salli Ala Seyyidina Muhammed Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed
Arif . 2014-05-25 / 4,5
CEVAP YAZ
Allahümme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed
Ali İhsan . 2014-05-16 / 4,5
CEVAP YAZ
Emegi Gecen Herkese Sele allahin Selami Üzerinize Olsun
Ali . 2014-05-12 / 4,5
CEVAP YAZ
Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed.
Kadir . 2014-05-04 / 4,5
CEVAP YAZ
Allah C.c. Hepimizin Yar Ve Yardımcısı Olsun Amin
İsmail . 2014-04-05 / 4,5
CEVAP YAZ
Allahümme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed
Nurdan . 2014-03-19 / 4,5
CEVAP YAZ
Allahümme Salli Ala Seyyidina Muhammed Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed
Anıl . 2014-03-01 / 4,5
CEVAP YAZ
Allah`ım Sen Bize Bu Nimetleri Bu Kur–anları Verdinya Yarrabbim Sana Çok Minnettarız
Aysu . 2014-03-01 / 4,5
CEVAP YAZ
Allahümme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed
Kanşav . 2014-02-13 / 4,5
CEVAP YAZ
Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed Canım Sana Kurban Olsun Ey Muhammed
Murat . 2014-02-06 / 4,5
CEVAP YAZ
Allaumme Salli Ala Seyydina Muhammedin Ve Ala Ali Seyydina Muhammed
A.coşgun . 2014-02-06 / 4,5
CEVAP YAZ
Allah Razı Oldun Bizi Bilgilendirdiğiniz İçin.
Sare Soydas . 2014-01-19 / 4,5
CEVAP YAZ
Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammet
Erkan . 2014-01-16 / 4,5
CEVAP YAZ
Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed
Kerim . 2014-01-15 / 4,5
CEVAP YAZ
Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed
Dilek . 2014-01-13 / 4,5
CEVAP YAZ
Allahümme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed
Merve . 2014-01-13 / 4,5
CEVAP YAZ
Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed
Onur . 2014-01-13 / 4,5
CEVAP YAZ
Allahùmme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Alà Ali Seyyidina Muhammed1
Erdal . 2014-01-13 / 4,5
CEVAP YAZ
Allahumesalli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyidina Muhammed
Canan . 2014-01-12 / 4,5
CEVAP YAZ
Allahumme Salli Ala Seyydina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed
Helim . 2014-01-12 / 4,5
CEVAP YAZ
Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed
Tuba . 2014-01-09 / 4,5
CEVAP YAZ
Allahümme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed
Erkan Sökmen . 2014-01-03 / 4,5
CEVAP YAZ
Allahümme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed
Salim . 2013-12-30 / 4,5
CEVAP YAZ
Allahümme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Nuril Envari Ve Sırrıl Esrari Ve Seyyidil Ebrari. allâhım Nurların Nûru, Sırların Sırrı, Ebrâr Makâmındaki Ümmetin En Sâdık En Hayırlı Kullarının Efendisine Selat Eyle
Muhammed . 2013-12-29 / 4,5
CEVAP YAZ
Allahümme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed
Ömer . 2013-12-27 / 4,5
CEVAP YAZ
Allahümme Salli Ala Seyidine Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Amin
Selçuk . 2013-12-16 / 4,5
CEVAP YAZ
(Allahümme Salli Ala Seyyidina muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed))
İsmail . 2013-12-13 / 4,5
CEVAP YAZ
((allahümme Salli Ala Seyyidina muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed)) allah (Cc.) Dualarımızı Kabul Etsin .. Amin ..
Gül . 2013-12-02 / 4,5
CEVAP YAZ
Allahümme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. İnsan Dua Etmeden Salavatı Çok Okusa Duayazamanı Olmasa İnsanın Yapmak İsteyipde Yapamadığı Duadan Daha Hayırllsını Allah Bahşeder İnş.
Ahmet . 2013-12-01 / 4,5
CEVAP YAZ
Allahümme Salli Ala Seyiddine Muhammedin Ve Ala Ali Muhammed.
Ozan . 2013-12-01 / 4,5
CEVAP YAZ
Kardeşim Bu İte Açılınca Heryerinden Çıplak Kadın Reklamları Fışkırıyor Bu Nedir Yaa..ayıptır Günahtır Yazıklar Olsun.
İslam . 2013-11-29 / 4,5
CEVAP YAZ
Allahumme Salli Ala Seyyidine Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidine Muhammed.
Uqur . 2013-11-10 / 4,5
CEVAP YAZ
Allahumme Salli Ala Seyyidine Ve Nebiyyine Muhammedin Ve Ala Ali Muhammed
Anıl . 2013-11-02 / 4,5
CEVAP YAZ
Allahumme Salli Âlâ Seyyidine Muhammedin Ve Âlâ Ali Seyyidine Muhammed
Adem . 2013-11-02 / 4,5
CEVAP YAZ
Allahümme Salli Ala Seyyidina Muhammed İn Ve Ala Ali Seyyidina Muhammet
Lütfi . 2013-10-30 / 4,5
CEVAP YAZ
Allahümme Salli Ve Sellim Ve Barik Ala Seyyidina Muhammedinil Fâtihı Limâ Uğlika Vel Hatimi Li Mâ Sebeka Ven Nâsırıl Hakkı Bil Hakkı Vel Hâdi İla Sırâtıkel Müstekıymi Sallellahü Aleyhi Ve Ala Âlihi Ve Ashâbihi Hakka Kadrihî Ve Mikdârihil Aziym manası: allahım Kapalılıkları Açan, Geçmişe Son Veren, Hakka Hakikatla Destek Olan, Mahlukatı Senin Doğru Yoluna İleten Efendimiz Muhammed’e O’nun Âline Ve Ashabına O’nun Yüce Kadr Ü Kıymetince Salat Eyle Selam Eyle Ve O’nu Mübarek Kıl.
Uqur . 2013-10-28 / 4,5
CEVAP YAZ
Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed.
Gokhan . 2013-10-19 / 4,5
CEVAP YAZ
Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed...allahım Sen Bizi Peygamber Efendimizin (S.a.v.) Yolundan Eyle Onun Gölgesinde Olanlardan Nasip Eyle.
Hakan . 2013-10-18 / 4,5
CEVAP YAZ
Salavât-ı Semâniye
Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi adede mâ halakte, Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi mil'e mâ halakte, Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi adede külli şey'in, Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammed...
Salavatı Azimiyye
Salavatı Azimiyye; Seyyid Ahmed Bin İdris tarafından namazlardaki her farz namazından sonra okunan bir salavattır. Din büyüklerinden olan Veliyyullah, Hızır Aleyhisselamdan öğrenmiş ve tüm farz namazlarının arkasından bu salavatı okumaya başlamıştır....
Arapça Salavat
Arapça Salavat: Salavat okuma Hz. Peygamberi (s.a.s) överek, ona karşı sevgi, hürmet ve bağlılığın en güzel ifade eder. Salavatlar genellikle Arapça olarak okunur, yazı dilinde de Latin alfabesi ile de Türkçe okunur. Çok değişik Arapça Salavat örnekl...
Faziletli Salavatlar
Faziletli Salavatlar, en önemli olan zikirler salavatlardır. Devamlı olarak salavat getirmek gerekir, çünkü salavat insanlarının amelinin en üstüdür. Birden fazla salavatlar vardır. Salavat özellikle Peygamber Efendimiz (SAV) anmak ve ona her daim se...
Salavat Duaları
Salavat Duaları, Ey bütün iman edenler, "Allahümme salli" Kuran-ı Kerimde Allah ile melekleri şüphesiz ki, Peygamber Efendimiz (SAV) salat ediyorlar. İman edenler sizde Peygamber Efendimize salavat getirin ve tam teslimiyet ile ona selam verin. Kendi...
Cuma Günü Salavat
Cuma Günü Salavat, Cenabı Allah şöyle buyuruyor: Şüphesiz ki, Allah ve melekleri Peygambere çok salavat getirirler. Ey müminler! Sizde ona salavat getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin. (El-Ahzab/56)Cenabı Allah ve sayılarını kendisinden başkas...
Salavatı Tefriciye
Selati Tefriciye Arapça Okunuşu; “Allâhümme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ Seyyidinâ Muhammedinillezî tenhallü bihil ukadü ve tenfericu bihil-kürebü ve tukdâ bihil-havâicu ve tünâlü bihir-reğâibü ve hüsnül-havâtimi ve yusta...
Salavat Şerif
Salavat Şerif, Salavat Peygamber efendimizi anmak ve ona selam göndermektir. Peygamber efendimiz in bir hadisin de şöyle; (insanların en cimrisi, ismim anıldığında bana salavat getirmeyendir.) diye buyurmuştur. Biz bu hadisi şerifi, okuyup, duyup ta ...
Salavatı Kübra
Salavatı Kübra, okunmasında çeşitli faydaları olan ve kişilere huzuru aralayan bir duadır. Her kim bu duayı bırakmadan düzenli olarak okursa Allah ona çeşitli ikramlarda bulunacaktır. Pek çok salavat çeşidi var, ancak aralarında bulunan en büyük sala...
Salavat Nasıl Çekilir
Salavat nasıl çekilir: Hepimizin bildiği gibi salavat çekmek ve salavat getirmek Peygamber efendimizin s,a.v,e ve onun soyundan gelenlere selam ifade eden dualardır. Onlar hakkında iyi dualar etmektir.Salavat nasıl çekilir: En kısa olarak, Allahümm...
Salavatı Fatih
Salavatı Fatih, Eski zamanda Kutbül Aktab Ahmed Ticani hazretleri, yakaza halinde bu salavatın faziletini Hazreti Resulüllah'a sorar. "Bir kimse salavat-ı fatihi bir defa okursa zamanın başından salavat getirenin okuduğu zamana kadar ins ü cinin ve m...
Salavatlar ve Örnekleri
“Salavat” Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’i (sav) anmak, O’na selam göndermektir. Aşağıda “salavat” örnekleri bulunmaktadır. Aleyhisselam Manası: Allahın selamı, onun üzerine olsun. Aleyhissalatu vesselam Manası: Allahın salatu sel...
Salavat Nasıl Getirilir
Salavat nasıl getirilir, salavat peygamberimizi (s.a.v.) anmak, ona selam göndermek demektir. Peygamberimiz hadislerinde bu konuya değinmiştir. Demiştir ki; "Kabrimi bayram yerine çevireceğinize, bana salat ve selam ediniz. Çünkü siz nerede olursanız...
Salatı Nariye
Salatı Nariye, Salat-ı Nariye'nin bir adı da Salat-ı tefriciyyedir. Salat-ı nariye de büyük salevatlardandır. Salevat maksadıyla okunabildiği gibi sıkıntılı zamanlarda da hatmi yapılabir. Her gün Peygamber Efendimize çokça salevat okumalıdır. Bilhass...
Salavat Anlamı
Salavat anlamı; Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'i anmak O'na selam göndermektir.Salavat Örnekleri Nelerdir?Aleyhisselam:Manası: Allah'ın selamı, onun üzerinde olsun anlamına gelir.Aleyhissalatu vesselam:Manası: Allah'ın salatu selamı onun üzerin...
Salavat Okunuşu
Salavat okunuşu, Salavat, peygamberimiz (sav)' e getirilen, bir rahmet, tezkiye, dua ve salatı selamdır. Allah cc. de kendisinin ve melekleriyle birlikte, peygamberimiz Hz. Muhammed' e, salavat getirdiğini söylemiştir. Allah kendisinin yaptığı bir şe...
Salavatı Mecule
Salavatı Mecule, Yüce Allah'ın bana sırrını bildirdiği salavatın adına "Salat-ı Mec'ule" denilir. Bu salavat her türlü olmazı olur hale getirmek, çözülmez düğümü çözmek için okunur. Bu salavatı okuyan kimseye cennette verilecek alanın binlerce köşesi...
Salavat Çeşitleri
Salavat Çeşitleri, Salavat, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (sav) devamlı anmak ve ona selam göndermektir. Aşağıda salavat çeşitleri bulunmaktadır. Salavat tezkiye ve tebrik sevgili Peygamberimiz (sav)'a yapılan rahmet, dua ve istiğfar gibi anla...

Salavât-ı Semâniye

Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi adede mâ halakte, Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi mil'e mâ halakte, Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi adede külli şey'in, Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammed...

Salavatı Azimiyye

Salavatı Azimiyye; Seyyid Ahmed Bin İdris tarafından namazlardaki her farz namazından sonra okunan bir salavattır. Din büyüklerinden olan Veliyyullah, Hızır Aleyhisselamdan öğrenmiş ve tüm farz namazlarının arkasından bu salavatı okumaya başlamıştır....

Arapça Salavat

Arapça Salavat: Salavat okuma Hz. Peygamberi (s.a.s) överek, ona karşı sevgi, hürmet ve bağlılığın en güzel ifade eder. Salavatlar genellikle Arapça olarak okunur, yazı dilinde de Latin alfabesi ile de Türkçe okunur. Çok değişik Arapça Salavat örnekl...

Faziletli Salavatlar

Faziletli Salavatlar, en önemli olan zikirler salavatlardır. Devamlı olarak salavat getirmek gerekir, çünkü salavat insanlarının amelinin en üstüdür. Birden fazla salavatlar vardır. Salavat özellikle Peygamber Efendimiz (SAV) anmak ve ona her daim se...

Salavat Duaları

Salavat Duaları, Ey bütün iman edenler, "Allahümme salli" Kuran-ı Kerimde Allah ile melekleri şüphesiz ki, Peygamber Efendimiz (SAV) salat ediyorlar. İman edenler sizde Peygamber Efendimize salavat getirin ve tam teslimiyet ile ona selam verin. Kendi...

Cuma Günü Salavat

Cuma Günü Salavat, Cenabı Allah şöyle buyuruyor: Şüphesiz ki, Allah ve melekleri Peygambere çok salavat getirirler. Ey müminler! Sizde ona salavat getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin. (El-Ahzab/56)Cenabı Allah ve sayılarını kendisinden başkas...

Salavatı Azam

Salavatı Azam, (Büyük salavat anlamına gelir.)Şeyh Muhammed el arifi ve el imam es seyyid muhammed takiyüddin Hz. tarafından; Şeyh Yusuf Bin İsmail’in eserinde (saadetül dara) isimli kitapta yazılıdır. Salavatı Azam, ...

Salavat Getirmek

Salavat getirmek, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'i (sav) anmak ve O'na selam göndermektir. Peygamberimiz üzerime salavat getirirseniz, Allah da (c.c) sizin üzerinize salavat getirir demiştir. Allah'ın Resulüne salavat getirm...

Büyük Salavatlar

Büyük Salavatlar, çok önemli zikirlerin belirli bir kısmını oluşturan, dinimizde insanoğlunun işlediği amellerin en üstünü olarak görülen, peygamber efendimizi anma ve hatırlama durumudur. Büyük salavatların her birinde ayrı ayrı pek ço...

Salaten Tüncina

Selaten Tüncina; Bu duayı düzenli olarak okumayı alışkanlık haline getiren kişiler belalardan emin olur, kendine gelebilecek musibetlerden korunur, isteklerine daha çabuk kavuşur ve rızkı daha kolay ve bol olur. Sela...

Fatih Salavatı

Fatih Salavatı, Kutbül Aktab Ahmed Ticani hz. bu salavatın faziletini Hazreti Rasulüllah' a sorar. "Bir kimse salavatı fatihi bir defa okusa, zamanın başından bu salavatı getirenin okumuş olduğu zamana dek insü cinnin ve meleklerinin ge...

Kısa Salavat

Kısa Salavat; Rasûlullah Efendimiz (S.A.V.)'e selam göndermek ve O'nu anmaya salâvat çekmek denir. Salâvat çekmek, Azhap Suresi 56. ayette mealen; " Allah ve...

1000 Salavat

1000 Salâvat; Salâvat, Rasûlullah Efendimiz Sallâllahu Aleyhi ve Sellem'e selam göndermek ve dua etmektir. Şu bir gerçektir ki, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Salâvat getirmek biz Müslümanların ömür boyu mükellef...

7 Salavat

1. Bi Adedi Elf Salavatı Allahümme salli ala seyyidina muhammedin bi adedi elfi enfasıl mahlükat. Ve salli ala seyyidina Muhammedin bi adedi eş'aaril mevcudat. Ve salli ala seyyidina Muhammedin bi adedi sevakinil erdı...

Cuma Salavatları

Cuma Salavatları, cuma günü okunacak en önemli dualardan biri salâvat çekmektir. Cuma günü Müslümanlar bayramı olan bu günde çekilmesi çok büyük cevaplar kazandıran Salavatları vardır. Cuma günü Peygamber efendimize salâvat getirmek gerekir. E...

Salavat-ı Fetih

Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ RESûLALLAH Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ HABiBALLAH Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ HALİLALLAH Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ SAFİYYALLAH Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ NECİYYALLAH ...

Salavat Ve Anlamı

Salavat ve anlamı, Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed. Salavat, salat kelimesinin çoğuludur, salat dua demektir. Peygamber efendimiz için yapılan dualara salavat getirmek denir. Kuran-ı kerim de (Allah ve melekleri ...

Ala Rasulina Salavat

Alâ Rasûlina Salavat; anlam itibari ile "Rasûlullâh üzerine salavât getirin" anlamına gelen Alâ Rasûlina Salavat, farz namazlardan sonra, namazın en sonunda tesbihata geçmeden önce cemaatte müezzin tarafından söyl...

Salavatı Şerife

Salavatı Şerife, Salavat-ı Şerife'nin Manası, "Allah'ım ! Efendimiz Muhammed'e, Ailesine ve Ashabına hayırlar ihsan eyle ve onlara huzur (esenlik-güvenlik-sağlık vs) ver." demektir. Yüz yirmi bin salavat-ı şerife gücünde olduğu ma...

Salatu Selam

Salatu Selam, Salat, zikir demektir. Kur'an da namaz salat olarak geçer. Aynı sözlerin tekrarıdır. Selam, güvenilir olduğunu, kendisinden karşıdakine zarar gelmeyeceğini belirten sözdür. Ayrıca selamete çıkaran anlamıyla Allah'ın ...

Salavat Tefriciye

Salavat Tefriciye, bu salavatı okuyan kimsenin Allah bütün işlerini kolaylaştırır. Gönül sıkıntıları olmaz. İşleri yolunda gider. Kederi, gamı ve sıkıntıları kendiliğinden ortadan kalkar. Geçim darlığı çeken kimselerin kazancına bereket gelir...

Salavat Nedir

Salavat nedir, Hz. Muhammed'e ve onun soyundan gelenlere saygı bildirmek için okunan duadır. Kur'an'da Allah ve meleklerin Hz. Muhammed'e salavat okuduğu belirtilerek, inanan kişilerin de ona salavat ve selam okumaları öğütlenir. ...

Salavat Çekmek

Salâvat Çekmek; Salât kelimesi sözlükte "dua, rahmet, tanzim" gibi anlamlara gelir. Çoğulu ise Salâvattır. Hz. Muhammed Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in manevi şahsiyetini selamlama anlamındadır. "Aleyhi's...

Salavatın Fazileti

Salavatın fazileti, Salâvat, bizler yani Müslümanlar için tartışılmaz çok önemlidir. Adeta biz Müslümanların rehberidir. Allah'ın emirlerine ve peygamber efendimize yaklaşmayın daha yakın olmanın bazı yolları vardır bu yollardan en önemlilerin...

Peygamberimize Salavat

Peygamberimize Salavat; Rasûlullah Efendimiz (S.A.V.)'e Salâvat getirmek bilindiği üzere her Müslümana, Azhap Suresi 56. Ayetinde buyurulmasıyla farzdır. Ayrıca, bizzat Hadis-i şeriflerde de Habibullah Efendimiz A...

 

Salavatı Tefriciye
Salavat Şerif
Salavatı Kübra
Salavat Nasıl Çekilir
Salavatı Fatih
Salavatlar ve Örnekleri
Salavat Duaları
Salavat Nasıl Getirilir
Salatı Nariye
Salavat Anlamı
Salavat Okunuşu
Salavatı Mecule
Salavat Çeşitleri
Salavatı Azam
Salavatı Azimiyye
Salavat Getirmek
Salavat
Arapça Salavat
Büyük Salavatlar
Salaten Tüncina
Fatih Salavatı
Kısa Salavat
1000 Salavat
Faziletli Salavatlar
7 Salavat
Cuma Salavatları
Salavat-ı Fetih
Salavât-ı Semâniye
Cuma Günü Salavat
Salavat Ve Anlamı
Popüler İçerik
Salavatı Azam
Salavatı Azam, (Büyük salavat anlamına gelir.)Şeyh Muhammed el arifi ve el imam es seyyid muhammed takiyüddin Hz. tarafından; Şeyh Yusuf Bin İsmail’...
Salavat Getirmek
Salavat getirmek, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'i (sav) anmak ve O'na selam göndermektir. Peygamberimiz üzerime salavat getirirseniz, Allah da ...
Büyük Salavatlar
Büyük Salavatlar, çok önemli zikirlerin belirli bir kısmını oluşturan, dinimizde insanoğlunun işlediği amellerin en üstünü olarak görülen, peygamber e...
Salaten Tüncina
Selaten Tüncina; Bu duayı düzenli olarak okumayı alışkanlık haline getiren kişiler belalardan emin olur, kendine gelebilecek musibetlerden korun...
Fatih Salavatı
Fatih Salavatı, Kutbül Aktab Ahmed Ticani hz. bu salavatın faziletini Hazreti Rasulüllah' a sorar. "Bir kimse salavatı fatihi bir defa okusa, zamanı...
Kısa Salavat
Kısa Salavat; Rasûlullah Efendimiz (S.A.V.)'e selam göndermek ve O'nu anmaya salâvat çekmek denir. Salâvat çekmek, Azhap Suresi 56. ayette ...
1000 Salavat
1000 Salâvat; Salâvat, Rasûlullah Efendimiz Sallâllahu Aleyhi ve Sellem'e selam göndermek ve dua etmektir. Şu bir gerçektir ki, Efendimiz Aleyhisselat...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları Sosyal Medya
Salavatı Tefriciye
Salavat Şerif
Salavatı Kübra
Salavat Nasıl Çekilir
Salavatı Fatih
Salat-ı Tefriciye Bitince Yapılacak Dua
Allahın Selamı Rahmet Bereketi Üzerinize Olsun ..çok Dualarınızı Bekliyorum.....
Promosyon
Rüya
Dua
Gizlilik İlkeleri
Güvenlik İlkeleri
Salavat Forumları
Bizimle İletişime Geçin
Site Haritası
Facebook
Twitter
Google+
Pinterest
Instagram
Son Forum Konuları
Salat-ı Tefriciye Bitince Yapılacak Dua
Allahın Selamı Rahmet Bereketi Üzerinize Olsun ..çok Dualarınızı Bekliyorum.....
Promosyon
Rüya
Dua
Yardım Sayfaları
Gizlilik İlkeleri
Güvenlik İlkeleri
Salavat Forumları
Bizimle İletişime Geçin
Site Haritası
Sosyal Medya
Facebook
Twitter
Google+
Pinterest
Instagram
Sitede yer alan grafiklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Haziran - 2018