Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Salavatı Şerife

Salavatı Şerife

Salavatı Şerife, Salavat-ı Şerife'nin Manası, "Allah'ım ! Efendimiz Muhammed'e, Ailesine ve Ashabına hayırlar ihsan eyle ve onlara huzur (Esenlik-güvenlik-sağlık vs) ver. " demektir. Yüz yirmi bin salavat-ı şerife gücünde olduğu mana aleminde Peygamberimiz (S. A. V) tarafından bildirilmiştir. Eski zamanda Kutbül Aktab Ahmed Ticani hazretleri yakaza halinde bu salavatın faziletini Hazreti Resulüllah'a sorar. Cevaben: "Bir kimse salavat-ı fatihi bir defa okursa zamanın başından salavat getirenin okuduğu zamana kadar ins ü cinin ve meleklerin getirdiği salavata denk sevap kazanır. Günahları da bağışlanır. " buyurmuşlardır. Bu salavat-ı şerife okuyanı cehennem ateşinden korur. Kırk gün okuyanın tövbesi kabul edilir. Cuma gecesi bin defa okuyan, Efendimiz (S. A. V) ile görüşür.

"Allahümme salli ala Muhammed" sözünün hikmeti şu anlama gelir, ya rabbi Peygamber efendimizi (S. A.) dünyada o'nun adını/şanını yücelterek, davetini iyice ortaya çıkarak ve şeriatını/dinini kalıcı kılarak yücelt. Ahirette de ümmetine şefaat ettirerek ve ecrini ve sevabını kat kat artırarak onu yücelt. Salavat kuru kuruya söylenilen anlamsız bir söz değildir. Bir ahid, bağlılık, dua ve sevgi ifadesidir. Gazali rahmetullahi aleyh diyor ki: "Şüphesiz dualar Allah Teâlâ'nın rahmetinin gelmesine vesiledir. Salavat-ı şerife hem duadır hem de Allah'ın rahmetinin gelmesine ve Rasulün'ün iltifatına vesiledir. Mesela hadis-i şerif de: "Kim-Allahümme salli ala Muhammed'in ve enzilh-ul-mak'ad-elmukarrabe ındeke yevm-el kıyameti.-derse şefaatim ona hak olmuştur. " buyurulmuştur. Bizden birimiz normal hallerde rüyasında kudsi aleminde olan zevatın ruhlarını görüp onunla şereflendiği gibi, kudsi ruhların da bizden birimizi görmeleri, şefkat ve merhametlilerin, feyz ve bereketlerinin görülene aksedilmesine vesile olur. Şüphesiz bu şerefe ulaşmanın en kuvvetli vesilesi salavat-ı şerifedir ki onunla şefaat hak olur. Kaldı ki hadis-i şeriflerde bir salavata on sevab va'dedildiği gibi on faydası da vardır: Birincisi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatidir. Onun için Peygamber Efendimiz ümmetini, kendisine salavat okumalarına teşvik buyurmuşlardır. İkincisi, salavat-ı şerife Allah'a ve O'nun Rasulüne imanın yenilenmesinin ifadesidir. Üçüncüsü, Peygamber'e tazimin ifadesidir.

Salavatı Şerife'nin Sırrı, bu yüce salavat-ı şerifeyi bir defa okumak, yüzbin salavat-ı şerifeyi bir defa okumak, yüzbin salavat-ı şerife okuma fazileti ve gücündedir. Sıkıntı ve stresten kurtulmak için okunması bir iksir olarak kabul edilmiştir. Rasulüllah (S. A. V) buyurdu: Kıyamet gününde, katımda insanların en değerlisi, bana en çok salatü selam getirenlerdir. "Diğer bir hadis-i şerifte Allah Resulü (S. A. V) şöyle buyuruyor: "Bir defasında İsrafil bana geldi ve şöyle dedi: Cennette öyle bir kubbe vardır ki, kubbelerin hiçbiri ona benzemez. O kubbenin genişliği üçyüz yıllık yoldur. Sonra onun içinde öyle bir ikram rüzgârı eser ki, saf misk kokar. Bu kubbeye girenler ancak sana çok salavat getirenlerdir. Sonra, sana çokça salavat getiren hiçbir sıkıntı görmez azapta çekmez. " Hazreti Ayşe (R. Anha) validemizden rivayet olunuyor. "

Salavatı Şerife Arapça Okunuşu ve Türkçe Anlamı

 • Aleyhisselam, Allah'ın selamı, onun üzerine olsun.
 • Aleyhissalatu vesselam, Allah'ın salatu selamı onun üzerine olsun.
 • Sallallahu aleyhi ve sellem, Allahu Teala, Ona salatu selam etsin.
 • Allahümme salli ala Muhammed'in ve ala ali Muhammed, Allah'ım! (Peygamberimiz) Hz. Muhammed'e ve aline (Evladu iyaline) rahmet eyle.
 • Allahümme salli ala seyyidina Muhammed'in ve ala alihi ve sahbihi ve sellim, Ey Allah'ım! Hz. Efendimiz, büyüğümüz Muhammed'e, evladu iyaline, ashabına salatu selam eyle. (Rahmet et, selametlik ver.)
 • Allahümme salli ala Muhammed'in ve enzilhul'muk'adel'mukarrabe indeke yevmel'kıyameti, Ey Allah'ım! Hz. Muhammed'e Salatu selam et ve onu kıyamet gününde sana yakın bir yere (Makam-ı Mahmut'a) indir.
 • Allahümme salli ala seyidina Muhammed'in tıbbil'kulubi ve devaiha ve afiyetil, abdani ve şifaiha ve nuril'ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve sellim, Ey Allah'ım! kalblerin doktoru ve devası, vücutların şifası, gözlerin nuru ve ziyası olan Muhammed'e (S. A. V) aline ve ashabına salatu selam eyle.
 • Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammed'in ve ala ali seyyidina Muhammed'in bi'adedi ilmike, Ey Allah'ım! Efendimiz Hz. Muhammed'e (S. A. V) ve efendimiz Hz. Muhammed'in (S. A. V) aline nihayetsiz olan ilminin adedince salatu selam ve bereketler ihsan eyle.
 • Allahümme salli ala seyyidina Muhammed'in mahtelefel-melevali ve teakabel-asarani ve kerraral-cedidani vestekbelel-ferkadani ve belliğ ruhahu ve ervaha ehl-i beytihi minat tahiyyete vesselame verham ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim teslimen kesiran kesira, Allah'ım melevan, asaran, cedidan ve ferkadan yıldızları devam ettiği müddetçe Efendimiz Muhammed'e (S. A. V) salat ve selam eyle. O'nun ve ehl-i beytinin ruhuna bizden saygı ve selam ulaştır.
 • Allahümme salli ala seyyidina Muhammed'in ve ala ali Muhammed'in ve Ademe ve Nuhin ve İbrahime ve Musa ve İsa ve ma beynehum minen'nebiyyine vel'murselin. Salevatullahi ve selamuhu aleyhim ecmain, Allah'ım Hz. Muhammed'e (S. A. V), Hz. Adem, Hz. Nuh, Hz. İbrahim, Hz. İsa (A. S. V) ve bunların arasında (Gelmiş geçmiş bütün) peygamberlere rahmet ihsan eyle.
 • Allahümme salli ala seyyidina Muhammed'in abdike ve Resulike ve alel'muminine vel'muminati vel'muslimine vel'muslimati, Allah'ım! kulun ve Resulun Hz. Muhammed'e salat (Rahmet) et. Mümin olan erkek ve kadınlara, Müslüman olan erkek ve kadınlara da merhamet eyle.
 • Allahümme salli ala Ruhi seyyidina Muhammed'in fil'ervahi ve salli ala cesedi seyyidina Muhammed'in fil'ecsadi ve salli ala kabri seyyidina Muhammed'in filkuburi. Allahümme belliğ minni tehiyyeten ve selama, Ey Allah'ım! Ruhlar içinde sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed'in ruhuna, cesedler içinde Hz. Muhammed'in (A. S. V) cesedine, kabirler içinde Hz. Muhammed'in (A. S. V) kabrine salatu selam eyle. Allah'ım, benim selamımı sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed (A. S. V) 'in aziz ruhuna vasıl eyle (Ulaştır).
"Allah herkes dualarını kabul eylesin" Amin.
Son Güncelleme : 21.01.2024 07:44:32
Salavatı Şerife ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Salavatı Şerife Yorumları
şifre

3 Yorum Yapılmış "Salavatı Şerife"
bu site için allah sizden razı olsun ANCAK SELAVATLARIN ARAPÇASININ OLMAMASI büyük eksiklik arapçaları eklerseniz dahada minnetkar kalacağım ALLAH sizden razı olsun
İsmet Karagöz . 25.05.2014
CEVAP YAZ
ben çok beğendim bu arada haşr suresinin layestevi ile başlayan ayetini gece yatmadan önce okursanız uyurken öldüğünüz zaman şehit olurmuşsunuz iyi ibadetler
Dilara . 19.01.2016
CEVAP YAZ
Allahummesalli Alaseyyidina Muhammed Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed
Serdar . 02.07.2014
CEVAP YAZ
Salatı Nariye
Salatı Nariye
Salatı Nariye, Salat-ı Nariye'nin bir adı da Salat-ı tefriciyyedir. Salat-ı nariye de büyük salevatlardandır. Salevat maksadıyla okunabildiği gibi sıkıntılı zamanlarda da hatmi yapılabir. Her gün Peygamber Efendimize çokça salevat okumalıdır. Bilhass...
Salavatı Mecule
Salavatı Mecule
Salavatı Mecule, Yüce Allah'ın bana sırrını bildirdiği salavatın adına "Salat-ı Mec'ule" denilir. Bu salavat her türlü olmazı olur hale getirmek, çözülmez düğümü çözmek için okunur. Bu salavatı okuyan kimseye cennette verilecek alanın binlerce köşesi...
Salavat Anlamı
Salavat Anlamı
Salavat anlamı; Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'i anmak O'na selam göndermektir.Salavat Örnekleri Nelerdir?Aleyhisselam:Manası: Allah'ın selamı, onun üzerinde olsun anlamına gelir.Aleyhissalatu vesselam:Manası: Allah'ın salatu selamı onun üzerin...
Salavat Nedir
Salavat Nedir
Salavat nedir, Hz. Muhammed'e ve onun soyundan gelenlere saygı bildirmek için okunan duadır. Kur'an'da Allah ve meleklerin Hz. Muhammed'e salavat okuduğu belirtilerek, inanan kişilerin de ona salavat ve selam okumaları öğütlenir. Bu nedenle Müslümanl...
Salavat Getirmek
Salavat Getirmek
Salavat getirmek, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'i (Sav) anmak ve O'na selam göndermektir. Peygamberimiz üzerime salavat getirirseniz, Allah da (C. C) sizin üzerinize salavat getirir demiştir. Allah'ın Resulüne salavat getirmek, en bereketli, e...
Salavatı Kübra
Salavatı Kübra
Salavatı Kübra, okunmasında çeşitli faydaları olan ve kişilere huzuru aralayan bir duadır. Her kim bu duayı bırakmadan düzenli olarak okursa Allah ona çeşitli ikramlarda bulunacaktır. Pek çok salavat çeşidi var, ancak aralarında bulunan en büyük sala...
Salavatı Tefriciye
Salavatı Tefriciye
Selati Tefriciye Arapça Okunuşu“Allâhümme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ Seyyidinâ Muhammed'inillezî tenhallü bihil ukadü ve tenfericu bihil-kürebü ve tukdâ bihil-havâicu ve tünâlü bihir-reğâibü ve hüsnül-havâtimi ve yustaskal ğ...
Salavat-ı Fetih
Salavat-ı Fetih
Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ RESûLALLAH.Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ HABiBALLAH.Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ HALİLALLAH.Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ SAFİYYALLAH.Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ NECİYYALLAH.Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ HAYRE HALKİLL...
Salavât-ı Semâniye
Salavât-ı Semâniye
Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammed'in ve âlihi adede mâ halakte, Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammed'in ve âlihi mil'e mâ halakte.Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammed'in ve âlihi adede külli şey'in.Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammed'in v...
Salaten Tüncina
Salaten Tüncina
Selaten Tüncina; bu duayı düzenli olarak okumayı alışkanlık haline getiren kişiler belalardan emin olur, kendine gelebilecek musibetlerden korunur, isteklerine daha çabuk kavuşur ve rızkı daha kolay ve bol olur.Selaten Tüncina Okunuşu"Allâhümme salli...
Salavatlar ve Örnekleri
Salavatlar ve Örnekleri
“Salavat” Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'i (Sav) anmak, O'na selam göndermektir. Aşağıda “salavat” örnekleri bulunmaktadır.Aleyhisselam Manası: Allah'ın selamı, onun üzerine olsun.Aleyhissalatu vesselam Manası: Allah'ın salatu selamı onun üzeri...
Salavat Nasıl Getirilir
Salavat Nasıl Getirilir
Salavat nasıl getirilir, salavat peygamberimizi (S. A. V.) anmak, ona selam göndermek demektir. Peygamberimiz hadislerinde bu konuya değinmiştir. Demiştir ki; "Kabrimi bayram yerine çevireceğinize, bana salat ve selam ediniz. Çünkü siz nerede olursan...

 

Cuma Salavatları
Salavat Şerif
Salavatı Azimiyye
Salavatı Azam
Faziletli Salavatlar
Fatih Salavatı
Salavat Çeşitleri
Salavat Duaları
Salavat Nasıl Çekilir
Salavat Okunuşu
Salavat Tefriciye
Salavatın Fazileti
Cuma Günü Salavat
Büyük Salavatlar
Arapça Salavat
Salavatı Fatih
Salavatı Şerife
Salatu Selam
Salatı Nariye
Salavatı Mecule
Salavat Anlamı
Salavat Nedir
Salavat Getirmek
Salavatı Kübra
Salavatı Tefriciye
Salavat-ı Fetih
Salavât-ı Semâniye
Salaten Tüncina
Salavatlar ve Örnekleri
Salavat Nasıl Getirilir
Popüler İçerik
Salavat Tefriciye
Salavat Tefriciye
Salavat Tefriciye,  bu salavatı okuyan kimsenin Allah bütün işlerini kolaylaştırır. Gönül sıkıntıları olmaz. İşleri yolunda gider. Kederi, gamı ve sık...
Salavatın Fazileti
Salavatın Fazileti
Salavatın fazileti, Salâvat, bizler yani Müslümanlar için tartışılmaz çok önemlidir. Adeta biz Müslümanların rehberidir. Allah'ın emirlerine ve peygam...
Cuma Günü Salavat
Cuma Günü Salavat
Cuma Günü Salavat, Cenabı Allah şöyle buyuruyor: Şüphesiz ki, Allah ve melekleri Peygambere çok salavat getirirler. Ey müminler! Sizde ona salavat get...
Büyük Salavatlar
Büyük Salavatlar
Büyük Salavatlar, çok önemli zikirlerin belirli bir kısmını oluşturan, dinimizde insanoğlunun işlediği amellerin en üstünü olarak görülen, peygamber e...
Arapça Salavat
Arapça Salavat
Arapça Salavat: Salavat okuma Hz. Peygamberi (s.a.s) överek, ona karşı sevgi, hürmet ve bağlılığın en güzel ifade eder. Salavatlar genellikle Arapça o...
Salavatı Fatih
Salavatı Fatih
Salavatı Fatih, Eski zamanda Kutbül Aktab Ahmed Ticani hazretleri, yakaza halinde bu salavatın faziletini Hazreti Resulüllah'a sorar. "Bir kimse salav...
Salatu Selam
Salatu Selam
Salatu Selam, Salat, zikir demektir. Kur'an da namaz salat olarak geçer. Aynı sözlerin tekrarıdır. Selam, güvenilir olduğunu, kendisinden karşıdakine ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Salavat-ı Fetih
Salavât-ı Semâniye
Salaten Tüncina
Salavatlar ve Örnekleri
Salavat Nasıl Getirilir
Efendimize 1000 Salavat Getirmek İsteyen Biri
Dua
Adak
Türkçe Salavat Selam Getirmek
Hakkımızda  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Efendimize 1000 Salavat Getirmek İsteyen Biri
Dua
Adak
Türkçe Salavat Selam Getirmek
Yardım Sayfaları
Hakkımızda  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ocak - 2024